Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Hvor er spejderånden?
Hvor er spejderånden?
Vores foreningsliv kan ikke tåle at miste endnu et aktiv.
For et par måneder siden lukkede vores folkeskole. En ny skole fik vi dog - Nr. Asmindrup Friskole, takket være en gruppe forældres initiativ og gåpåmod.
Efter FK-Odsherreds stiftelse er der blevet færre aktiviteter for børn og unge på og omkring boldbanerne i Nr. Asmindrup.
Solvognsgruppen (KFUM-spejderne) er endnu tilbage som en fritidsmulighed for vores børn og unge.
For nogle år siden havde Solvognsgruppen god tilslutning, men i det seneste par år er der blevet færre og færre spejdere. Der er nu kun fire tilbage.
Og skal Solvognsgruppen forsat bestå – det håber jeg for lokalsamfundet i al almindelighed og for vores børn og unge i særdeleshed - kræver det nye og interesserede spejdere.
At Solvognsgruppen ikke allerede er nedlagt, skyldes kun engagerede ledere, som brænder for spejderlivet.

Historie
Solvognsgruppen har eksisteret siden 1965, altså i 45 år. Lærer Gunnar Moisgaard og sognets præst Preben Thomsen tog initiativ til en lokal spejdergruppe. Gunnar Moisgaard var spejderleder og Preben Thomsen gruppeformand. Andre der bør nævnes er Ingelise og Ole Ahrenkiel samt Eva Jensen. En enkelt af lederne har været med lige siden gruppens start. De øvrige ledere har alle en 25 års ”jubilæumsemblem”, så gruppen er fast sammentømret af en mangeårig lederstab, som også er barndomsvenner.

Spejderlivet
Ledergruppen fortæller:
Vi brænder alle for at give børn og unge del i vore oplevelser som spejder og lære børnene at omgås redskaber, såsom økse, kniv og spade. Ligeledes lærer vi børnene: at omgås ild på forsvarlig måde, at slå telt op og indrette en spejderlejr, så dagligdagen bliver lettest og mest praktisk, samt hvilket tøj og udstyr den enkelte skal have med på lejr. Vi lærer dem også at pakke en rygsæk, så man ved, hvad man har med, mad på bål er en selvfølge og tiltaler de fleste børn, især når de ved hvordan. De lærer også at leve i og med naturen, således at alle føler ansvar for vores smukke naturlandskaber. Tæt ved hytten er der flere skove med omliggende overdrev og engarealer. Vi lærer børnene at kende forskellige spiselige og giftige planter, hvilke dyr, man kan træffe i de forskellige levesteder.

Kom med
For at vi ikke skal miste den sidste fritidsmulighed for vores børn og unge, vil jeg opfordre børnefamilierne til at overveje spejderlivet i Solvognsgruppen som et lærerigt og aktivt fritidsliv.
Hvis Solvognsgruppen bliver nødt til at nedlægge gruppen, vil der med stor sandsynlighed ikke komme en spejdergruppe igen. Det ville være endnu et tab for lokalsamfundet og for vores børn og unge og endnu et skridt på vejen til soveby.
Interesserede kan kontakte gruppeleder Egon Nielsen på tlf. 5932 4425.

Henning Hansen
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.