Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Livet det er livet værd
Livet det er livet værd
Livet det er livet værd var den røde tråd i musikgudstjenesten søndag den 29. august, hvor Henrik Fog, Aalborg, fortalte om nogle af de salmer, han har skrevet gennem de senere år, og hvis referensramme bl.a. er hans ændrede livsvilkår på grund af sygdom (parkinson).

Henrik var godt i gang med en karriere indenfor eksportsalg, da sygdommen pludselig ramte ham i en alder af 36 år. Han har nu haft sygdommen i 11 år, heraf de 4 år uden for arbejdsmarkedet, som han afsluttede efter 20 år med internationalt salg af entreprenørmaskiner mv.
Sygdommen gav Henrik mulighed for at koncentrere sig om sin store passion at skrive digte, bøger - bl.a.digtsamlingen ”Livets linedans" - og sange samt komponere.

Tro og tvivl, taknemmelighed og ydmyghed over livet er store ord, som vi ofte omgås med megen forsigtighed, indtil vi gennem livets tilskikkelser får et dybere indblik i disse livsytringer.
Det var den bevægende oplevelse, vi erfarede, da Henrik fortalte om sine salmer og inviterede os indenfor i den nye verden, som blev hans for 11 år siden.

At få konstateret Parkinsons sygdom og ikke miste livsmodet, men tage sin skæbne i hånden og gå helt nye veje, med de skjulte talenter, som viste sig at være Henriks medfødte gave, var en stærk oplevelse for hele menigheden.

For Henrik er livet et spørgsmål om overlevelse gennem oplevelser. Som han siger:
"Jeg prøver at give mig selv så mange gode oplevelser som muligt i kapløbet med sygdommen. Det er min måde at overleve på.”
Eller som han poetisk udtrykker sit livssyn i digtet Livsgaranti:

"Livet det skal leves
der er intet sted at klage
ingen "fuld tilfredshed
eller livet går tilbage".

Henrik har i øvrigt tilknytning til Odsherred. Hans farfar var i en årrække i 30´erne dommerfuldmægtig i Nykøbing, og han har siden sin barndom holdt ferie i familiens sommerhus på Vesterlyng.

Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.