Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Pinse - morgen i maj, når det grønnes
Pinse - morgen i maj, når det grønnes

Skin over vang, som en morgen med sang,
morgen i maj, når det grønnes!
Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt,
så på Guds nåde der skønnes!
Tonerne dybe i gry og kvæld
røre selv hjertet så hårdt som fjeld!


(GRUNDTVIG - SALMEBOGEN NR. 291)

Det maleriske billede i verselinjen ”Morgen i maj, når det grønnes” ser man f.eks., når man på denne årstid cykler fra Asmindrup og ned og op ad istidens bakker til Kildehusene og op langs fjorden til Anneberg.
Skovens og grøftekantens grønne farver. Blomsterfloret langs vejkanten, på marker og enge i alle regnbuens farver: røde valmuer og gule engblommer og mælkebøtter, violet dueurt, lilla syren, hvid skarntyde, hvis rosetter strækker sig mod lyset som en ballerina på tåspidser og arme elegant strakt i vejret.
Og fårene står der endnu og glor på engen ved Sct. Karens Kilde. Græsser eller tygger drøv, mens de med undren lytter til sangfuglenes sangerdyst og med store, undrende øjne iagttager verden omkring dem. Hr. Andrik, der står på et ben og vogter sin Andersine mod for nærgående bejlere. Hr. kok, der går adstadigt over vejen klædt i sin farverige hovedbeklædning og fjerdragt som en fornem kammerherre. Kysten smiler fagert med en lille båd, der gynger.
Disse intense sanseoplevelser med farver, dufte, og lyde rører og bevæger sind og hjerte, så livet, glæden og lykken ikke er det værste
man har. Det er ånd, der rører og bevæger, selv hjertet så hårdt som fjeld.

Ånd og liv
Den bibelske fortælling om Gud, der som pottemageren formede mennesket af jord, fortæller, at Gud blæste livsånde i dets næsebor, så det blev et levende væsen. Uden ånd ville vi være som umælende væsener og livløse robotter.
Ånd er liv. Ånd er åbenhed. Ånd er integritet. Ånd er tillid. Ånd er kærlighed. Der er ånd i et kærtegn. Der er ånd i at gribe dagen, øjeblikket, og være til stede. Ånd er at mærke i sjæl og sind, at livet er til, er her - og at det er dit og mit.
Pinse - Ånd Helligånd
Pinse er festen for Guds ånd, Helligånden, Guds kraft, der nedsteg til vor skrøbelighed.
Pinse er, at ”det ånder himmelsk over støvet.” - At Gud på ny blæser sin livsånde i mennesket, som er af og til jord - og med sin hellige ånd skaber livet på ny!
For pinse var det ikke kun dengang, da disciplene var forsamlet i Jerusalem, og det var, som om der kom fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød og tunger som af ild viste sig for dem - og kirken blev til.
Pinse, det er nutid. Pinse er nærværets fest. Og hvor Helligånden rører ved et menneske, er det ikke længere muligt at betragte hverken Gud eller mennesker eller livet på afstand som en abstrakt idé eller teori. Når ånden kommer os så nær og rører vores hjerte og sind, så åbnes vore øjne og vi ser at alt, dagen i dag, vore glæder, og det, der tynger, alt ser vi omsluttet og gennemtrængt af Guds kærlighed, der tåler og udholder alt og aldrig hører op med at elske os. Elske dig og mig på trods af vores svigt, på trods af det, vi sårer hinanden og andre med.
Det er nu, det er pinse. Det er nu vores hjerte slår, og vi får givet en ny dag. Det er nu, vi kan sanse sommerens lys og varme.
Det er nu - ”Morgen i maj, når det grønnes” - naturen holder pinsefest i sit pinsesnit af røde valmuer, gule mælkebøtte og engblommer, violet dueurt, lilla syren - end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem.
Det er nu, vi kan være til stede for andre , hjælpe og værne om den, som er svag, elske; thi der i er livet.
Dette øjeblik og ethvert øjeblik i dit og mit liv er fyldt med mere end vi kan se. Det er fyldt med Guds ånd og kærlighed. Det rører selv hjertet så hårdt som fjeld.
Morgen i maj, når det grønnes


Glædelig pinse!

Henning hansen
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.