Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Den aramæiske himmelbøn
Den aramæiske himmelbøn

Fader vor (Himmelbønnen), er den bøn, der i kristendomme er mest kendt, og brugt. Den er slidstærk, og hvis du indimellem ikke kan finde ord til bøn, så er Himmelbønnen enkel, vedkommende og præcis at gribe fat i. Især, hvis du siger ordene l a n g s o m t, og lader dem blive ét med dig og i dig.

Desværre er nogle af denne smukke bøns dybere betydningslag forsvundet med tiden i de eksisterende oversættelser. Her ses Himmelbønnen på aramæisk med estrangelo skrift, der læses fra højre mod venstre:Og her er ordene så i den vidunderlige danske oversættelse af Lars Muhl – LYSETS LOV – Det Aramæiske Mysterium, s. 154:

Himmelske Ophav
Du, som er overalt
Helliget være dit navn
Komme dit rige
Ske din vilje
Her og nu i al evighed.
Fyld os med din nådes kraft
Og løs os af de bånd, vi binder hinanden med.
Led os ud af fristelsen
Befri os fra os selv og giv os styrke
til at være ét med dig.
Lær os tilgivelsens sande kraft at kende
Og lad vore fremtidige handlinger
vokse frem af dette hellige øjeblik.
Amen

I ønskes alle en yndefuld skærsommertid – slidstærk og fyldt med nuets og nådens kraft – velsignet fra højeste sted !

I vished om, at Gud er større end alle religioner.

Og Kristus er større end kristendommen.

Annette Berg
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.