Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Hvad er det bedste, og hvad er det værste!
Hvad er det bedste, og hvad er det værste!

I løbet af sommeren har der i Kristeligt Dagblad været en serie, hvor forskellige personer er blevet spurgt om, hvad de synes er det bedste, og hvad der er det værste ved kristendommen og gudstjenesten.
Jeg er, som ydmyg landpræst i Egebjerg, ikke blevet spurgt af Kristelig Dagblad, men benytter mig derfor her i vores kirkeblad til at svare på de samme spørgsmål, der blev stillet i Kristelig Dagblad.

Det første spørgsmål er.

Hvad er det bedste ved kristendommen?

Hertil vil jeg svare: At kristendom for det første ikke bedømmes ud fra et nyttesynspunkt. Derfor giver det heller ikke nogen egentlig mening at spørge om, hvad der er det bedste og det værste.
Kristendom er jo sagt i al enkelthed, at Gud vil have dig til at leve dit liv i ansvar og i tro og have nok i det.
I øvrigt lovede Jesus ikke disciplene succes eller nogle fede oplevelser. Nærmest tværtimod.
Hvis jeg alligevel skal svare, hvad der er det bedste, så må det være, at kristendom er budskabet, som giver os barnekår, og at vi er knyttet til Gud, som den der er livets giver, og at vi har lov til at kalde Gud for vores far.

Hvad er det værste ved kristendommen?

Ja, det må umiddelbart være, at vi afsløres, som dem vi er, og det er som regel temmelig selviske. Det er det, der kaldes for at være en synder for at bruge et gammelt ord, og det er jo mildest talt ikke rart at blive afklædt på den måde. Ja, det er jo nærmest for de fleste fornærmende.
Men for sådan en som mig, der er alt andet end perfekt, der er det dog alligevel befriende i mit navlepilleri at vide, at der også er tilgivelse for sådan en som mig.

Hvad er det bedste ved folkekirken?

Mit svar må være, at folkekirken har den bredde og rummelighed, som den har. Det er en god ordning, som har sikret, at kirken er tilstede overalt i Danmark, både i by og på land, så evangeliet kan lyde, uanset om det har en kommerciel nytteværdi.
Det er det bedste.

Hvad er det værste ved folkekirken?

Det er, når den bliver for selvoptaget og fokuserer for meget på brugertilfredshed og derfor kommer til at pejle efter laveste fællesnævner, nemlig ren og skær underholdning for at trække folk
i kirke.

Hvad er det bedste ved gudstjenesten?

Det er gentagelsen, og at det er det samme, der sker alle steder hver søndag. Uanset hvilken lille plet i Danmark vi befinder os på, så kan vi gå ind i en ren og velholdt kirke, hvor der er tændt lys, og hvor præst, organist, kirkesanger og graver har forberedt sig omhyggeligt.

I dag tales der meget om fornyelse, og tingene må for Guds skyld ikke være kedelige. Der er i dag en panisk angst for gentagelse, men hvorfor egentlig det?

Der er jo så meget, der er en gentagelse i livet: fødsel, død, årstidernes skiften, nat og dag. Der er en slags evighed i gudstjenestens gentagelse, kan man sige, hvor man bare kan være til, som det menneske man er.

Man kan bare gå ind og sætte sig. Man behøver ikke at yde, men bare tage imod.
Med andre ord, her kan man slippe alle kravene, ja, man kan måske endda være heldig at kede sig. Det er en god ting det sidste, for så sker der nemlig noget. Og så kan man lytte.

Lytte til et fantastisk glædeligt budsskab, som kan give trøst, håb og nyt livsmod.

Hvad er det værste ved gudstjenesten?

For mig at se er det slemt, når gudstjenesten bliver til pjat og ren selvoptagethed og åndelig selvbefamling.
Det er præsten, der har ansvaret for, at det ikke bliver det. Gudstjenesten må i mine øjne gerne være, for at bruge et ikke særlig brugt ord i dag: højtidelig. Når gudstjenesten bliver uhøjtidelig og for meget i øjenhøjde eller ligefrem under øjenhøjde, med pjat og pjank og med for ”tynd suppe”, så kan man få følelsen af at blive talt ned til.

Alle kan jo stort set skrive og læse her i vort lille land, så derfor kan de fleste jo godt forstå det der bliver sagt i gudstjenesten, og følge med i det ritual, som har været en slidstærk ramme om gudstjenesten i så mange år.

Hvis det kniber med at finde ud af forløbet i gudstjenesten første gang, man måske har vovet sig indenfor for at være med, så går det allerede bedre næste gang. Det er værd at prøve.
Nå, det var bare det. Prøv som sagt selv at svare. Det er en god øvelse at gøre sig nogle tanker over de her spørgsmål.

Alle i vore 3 sogne ønskes en smuk sensommer og kommende efterår.

Michael Nissen
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.