Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Du er noget helt særligt
Du er noget helt særligt

Netop de ord valgte én af mine konfirmander forleden som de ord, der skal stå på hendes ikon-altertavle, som konfirmanderne skal dekorere og male til næste konfirmand temadag d. 3. marts.
Det er bibelens klare pointe og budskab – at ja, du er noget helt særligt – akkurat som også din næste er det... vedkommende du ikke bryder dig om, er det… ham eller hende, der har påført dig smerte, er det.
Ethvert menneskeliv er guddommeligt, unikt, særligt – skabt af Gud - det eneste, der er - dette menneskebarn - på lige bestemt dette tidspunkt i menneskehedens historie - dette øjeblik vil aldrig i al evighed kunne gentages. Mennesket er blevet til i/af kærlighed, og formålet er alene kærlighed.

Selv bliver jeg aldrig træt af både Det gamle og Det nye Testamentes stædige insisteren på denne unikhed, og denne skabthed fra Skaberens hånd.

»Hvad er da et menneske, at du husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?
Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har du kronet det«


Salmernes bog, kapitel 8

I skrivende stund har der været mange dødsfald i Vig sogn allerede i dette nye år. Og om det er Tove på 95 år, Birgitte på 53 år, eller en anden - så er det en vidunderlig gave, at få lov til at være medvandrer på alle de livsrejser, vi får lov at følge hver især. Det ER unikt hver gang. Og jeg håber aldrig, at det at være en del af hinandens liv bliver en rutine, en gentagelse uden saft og kraft.

Tak for hvert et dyrebart øjeblik, kære medvandrer! Du er noget helt særligt. Om du vælger at din rejse skal gå i en anden retning end min, gør dig ikke mindre betydningsfuld i mine øjne, tværtimod. Tak for dit mod til at blive den, du er - med det, der er dig.

Jeg vil med Halfdan Rasmussens ord ønsker jer alle et velsignet og smukt forår, og byde varmen og de nye, spæde, stærke spire velkommen - også alt det nye, der skal ske i vores lille pastorat:

Jeg tror, der ligger et barn dybt inde
i alle levende ting, der gror,
et barn, der er som en fuglevinge,
en lille gud, der er evigt stor.
Jeg tror, han danser i altings hjerte.
Jeg tror, han hviler i altings vækst.
Og alle underes under er det,
at han er ordløs og altings tekst.
Han er i spurvenes sang i hækken,
i solsortfløjt og i hundeglam.
Og hvis du lytter til tudsens kvækken
og lammets brægen, så er det ham.
Han er i regn og hvor støv må tørste.
I vandets rislen. I træets saft.
I alt det mindste. I alt det største:
Den mindste enhed. Den største kraft.
Hør, blæsten synger din sang, veninde!
Se, træet blomstrer på barnets bud!
Jeg tror, der lever et barn dybt inde,
en kraft, som aldrig kan drives ud.


Halfdan Rasmussen, 1958
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.