Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Velsignelsens Ord lever!
Velsignelsens Ord lever!

Et ansigt taler. Det fortæller historien om et menneskes liv. alt hvad et menneske har oplevet, er indtegnet i et netværk af rynker, som i skiftende situationer afdækker nye hemmeligheder.
Vi møder hårde ansigter og milde ansigter. Nogle er åbne og tillidsfulde. Andre er lukkede. Ansigter er undselige. Lattermilde. Grådige. Vrede. Frække. Drømmende. Nogle ansigter er hærget af angst. Sygdom og tortvivlelse kaster deres skygger. Digteren taler om smertens linie, som altid er evigt skøn. I andre har glæden tegnet sine fine spor. Hos de fleste er alt dette vævet sammen. Et ansigt, som er lukket i sorg, kan folde sig ud i et smil, der røber, at glæden ligger gemt i smerten. Et lattermildt ansigt kan på et øjeblik åbne afgrunde af fortvivlelse. Vi kan hykle ansigter. Men også forstillelsen sætter spor, og ansigtet fortæller sandheden ved at stivne til en maske. De ansigter, vi møder, viser os tusinde variationer af livets store tema.
Godheden lyser ud af et ansigt. Eller vi mærker hadets mørke udstråling. Ansigtet taler et stærkt sprog!
Det er måske derfor, Bibelen lyser velsignelsen ved tale om Guds ansigt. Ordene går igen i hver eneste gudstjeneste: Herren lade sit ansigt lyse over dig! Herren løfte sit ansigt mod dig! I flere tusind år har ordene lydt, fra generation til generation, hver eneste dag.
Velsignelsens ord lever. De skaber hvad de nævner: Lys og nærvær.
Når Gud lader sit ansigt lyse over os, tvinger han sig ikke ind i vort liv. Men han er nær og taler gode ord. Han maser ikke på for at få en plads i vores hjerte, men han løfter sit ansigt og venter på, at vi skal rette ryggen og møde hans blik. Han banker på, men bliver stående udenfor til vi selv åbner. Han kender vort livs hemmeligheder, men bruger dem ikke, før vi selv giver ham nøglerne. Han elsker os under alle forhold og forsøger ganske forsigtigt at lokke det bedste, vi kan give, frem i os.

Ingen har nogensinde set Gud, siger evangeliet. Han er ikke synlig for vores formørkede blikke. Men vi har alligevel set hans ansigt. Han trak sløret til side i et menneske, der var hans uforfalskede billede.
Jeg forestiller mig, at Guds ansigt var mærket af de mennsker, han mødte. Han græd med de grædende og lomed de glade. Hans øjne så, og han tog mennesker ind i sit liv. Deres sorger og glæder satte spor, men hans ansigts lys udsluktes ikke. Han bærer den Guds træk, som løfter sit ansigt og er nær.
Gud kaldes sommetider Den gamle af dage. Hans ansigt er fuldkomment i sin skønhed for det er mærket af al verdens fryd og smerte, men lutret og gennemlyst af kærlighedens flamme.
Engang skal vi se ham ansigt til ansigt. I mellemtiden lader vi velsignelsens ord lyde i bevidstheden om, at nærværet lyser over os. Han løfter sit ansigt mod os og venter. Ganske forsigtigt vil han lokke lyset frem i vores ansigt og fremelske det bedste, vi ejer.
Notto R. Thelle (f. 1941).
Professor ved Det teologiske Fakultet ved Oslo Universitet.
Vurderinger
Du skal vre registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.