Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Kærlighedsbarnet
Kærlighedsbarnet

Det er en hellig stund, et unikt øjeblik, hver eneste gang, vi kommer i berøring med KÆRLIGHEDSBARNET - om det er hos hinanden eller vores eget indre eller det fra højeste sted.
Forskellige ansigter på det ene og samme: KÆRLIGHEDEN.
Det allermest hellige og sårbare i alt levende og i ethvert menneske.

Den evige fødsel – altid ny, og for første gang
Med dette billede af Emil Nolde her på forsiden af kirkebladet slår vi tonen an til advents- og juletiden. Dette maleri er en del af den store altertavle, som hænger på Nolde-museet i Seeböll.
Den består af 9 felter, som hver er en scene fra Kristi liv. Nolde malede den i 1912.
Billedet af julenat - den hellige nat - er som et ikon. Det er ”rent i snittet” og med klare farver, som valgmenighedspræst Inger Hjuler Bergeon udtrykker det i en artikel om dette maleri. Der er kun de elementer, der skal til for at vise, at det er Jesu fødsel: stjernen, der er så tydelig mod den mørke himmel, selvom den egentlig er ret lille; hyrderne, der arbejder sig frem mod fødestedet; Josef i hjørnet, i baggrunden; Maria, med åben bluse, som når en kvinde, der lige har født, ligger med sin hospitalsskjorte åben for at få luft, for det er udmattende at føde, og der skal ammes.
Men udmattelsen har hun åbenbart næsten glemt: for glæden lyser ud af hendes intense øjne, og de magre, stærke arme løfter den lille op som et trofæ.

Maria løfter den nyfødte op og lader den lille kigge ned. Så både hun og Josef kan få øjenkontakt med den lille. Det er omvendt af næsten alle de ellers kendte Maria-med-barn- billeder. For her plejer Maria at se ned på det lille Jesusbarn, der så kigger op på hende – eller ud på verden. Og andre gange kigger både Maria og Jesusbarnet ud mod os, ud på verden - for at fange vores opmærksomhed, og give os deres nærvær.

Her løfter Maria sit lille barn op, som i en sejrsrus - en overvældende glæde – en taknemmelig ærbødighed. Som et trofæ. Trofæet ligner bare en lille rød kødklump. Han er lige kommet ud med fostervand, fosterfedt og blod på kroppen. Og helt sammenrullet om sig selv endnu, som en netop nyfødt er det. Med hænder, ansigtstræk, - ja næsten hele kroppen, foldet sammen om sig selv de første par timer efter ankomsten.
For Maria er han nu slet ikke nogen lille rød og klumpet tingest: han er det smukkeste, hun kan forestille sig.

Maria med barnet er et billede på noget evigt. Som sker hele tiden, - og igen. Og som er en almindelighed på den måde, at når der nu fødes et menneske hele tiden, hvert sekund, så er det ikke en verdensbegivenhed. OG - det er det så alligevel. Hver gang.

Hver evig eneste gang en mor kan puste udmattet ud og løfte en lille klumpet nyfødt i sine arme. Og se ham eller hende ind i øjnene. Og far ser med. Og uanset hvordan sådan en lille sammenrullet én ser ud, så er det det smukkeste, en far og en mor kan se for deres øjne. Det er det evige mirakel: at hver gang er det første gang. Første kontakt med et lille nyt væsen.

Guds ankomst i menneske-hjerter
Ikke alle får en glædesfyldt start på livet. Ikke alle bliver set på med ømhed, stolthed og taknemmelighed. Ikke alle føler sig elsket, værdsat – eller forstår, hvorfor udfordringerne måske skal være så voldsomme.

Uanset uligheder eller kampe, så kan den kærlighed, der er indpodet i ethvert menneske og som vi er skabt af og i fra højeste sted, ALDRIG gøres til intet.
Skulle man benytte et billedsprog fra det 17.århundrede og sige noget om jul, så ville man sige, at sådan er Guds ankomst.

Gud lader sig føde i vores hjerte, hvert eneste nu; igen og igen, - og altid nyt.

Tro er som fødes Guds ord i menneskets hjerte, som en ufærdig, men smuk skikkelse, der vokser i sit eget tempo. En evig fødsel, men altid ny, altid som var det første gang. Fordi det er på en ny måde, gang på gang.

Glædelig jul !
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.