Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Hvad bruger Hella Joof kirken til?
Hvad bruger Hella Joof kirken til?

Hella Joof, skuespiller, forfatter og multikunstner, er netop nu aktuel med den anmelderroste bog "Båven om Gud". "Båven om Gud! er Hella Joofs fortolkning af, hvordan det hele begyndte. Gud må fortvivlet iagttage, hvordan mennesker forvalter den frie vilje og gang på gang gør sig selv og hinanden ondt. Det er, som om de har glemt, at kærligheden er det vigtigste af alt, og at ondskab blot er et råb om kærlighed.

Journalist Alex Kjær fra Menighedsrådenes Blad har spurgt Hella Joof om hendes forhold til Folkekirken. Her er, hvad Hella Joof svarede:

Hvornår var du sidst i kirke?
Jeg var sidst I kirke sidste søndag. I den lille bitte dukkekirke herude I udkanten, hvor jeg bor. Jeg er ikke så tit I kirke. Eller jo, jeg er tit inde I en kirke også når jeg er I udlandet. Eller et tempel. Kan godt lide religiøse knudepunkter uanset religion.

Og hvad bruger du kirken til?
Til at finde ro. Til at strække mine tanker op mod det hvælvede loft. Op mod himlen. Op mod det guddommelige, som jeg er en lille bitte del af. Det mærker jeg I en kirke. Men jeg mærker det også ved havet eller I en skov eller på et bjerg. At jeg er en elsket del af skaberværket uanset hvor dum og grim folk synes, jeg er. Eller lige meget hvor dejlig de synes, jeg er. Det er alt sammen kun krusninger. Den store kærlighed er uforanderlig. Det er et mirakel.

Hvad er det bedste ved folkekirken?
En god prædiken som udlægger teksten, så der er plads til os alle. Og så vi alle føler os sete og elskede. Og salmerne. Jeg elsker at synge salmer. Men sæt dem en tone ned, salmerne, og jeg kan bedst li de gamle. Bryder mig ikke om synkoper i salmer. Og for mundrette tekster der for tydeligt refererer til en bestemt politisk diskurs. Er lidt gammeldags omkring sprog. Kan også bedre lide tænders gnidsel end tænderskæren. Tænderskæren kan man få alle vegne. Det løber vi ikke tør for.

Kunne du ønske dig noget anderledes?
Ja. Må der ikke være helt frit på alle hylder I forhold til de skriftsteder, der læses op? Naturligvis er juleevangeliet relevant til jul osv. Men kunne det ikke være helt op til den enkelte præstinde? Og jeg bryder mig ikke om udtrykket den hellige almindelige kirke. Og præstekjolen? Bare man kunne få den tailleret og i lårkort. Så ville der være flere fisk i bassinet. I betragtning af den overflod vi har af smukke kvindelige præstinder.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.