Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » "You'll never sing alone!"
"You'll never sing alone!"

I følge videnskabelige undersøgelser er fællessangen et fortræffeligt redskab til at skabe social sammenhængskraft. Dette gælder endog, selvom deltagerne i fællessangen ikke alle kender hinanden på forhånd. Er man i tvivl, så skru op for lyden – og man er herefter velkommen til at skrue ned igen – når de internationale fodboldkampe indtager fladskærmen, og stuen fyldes af supporternes slagsange. Sange, der har til formål både at støtte op om holdet og træneren, styrke fællesskabet og sammenholdet på lægterne samt skabe en nærmest ubrydelig samhørighed mellem alle, der bogstavelig talt synger med i koret. Når vi fejrer sankthans eller følger herrelandsholdets kampe ved fodbold-VM, så vil vi mærke, at også vi atter er med i koret. Og at der ikke er grænser for, hvor stort det kan være.

Fællessang er noget, vi skaber i fællesskab, og fællessang gør noget ved os, såvel fælles som individuelt. Man kan umuligt tale med 100 mennesker på én gang, uden Babelstårnet kaster skygger hen over forsamlingen; derimod kan man synge sammen med 100 mennesker og selv blive nået af sangen og dens indhold. Hver af os er på én gang et Jeg og et Vi, når vi synger – for fællessang rækker ud over grænser, ud over vores egne begrænsninger og alt det, der gør os så forskellige. Dermed gør fællessangen, at vi bliver forenet om det samme; dermed er man aldrig alene, når man synger med i koret – uanset hvordan korsangen end lyder.

Ifølge Martin Luther er vores gudstjeneste gyldig, såfremt menigheden er aktivt til stede i sin deltagelse. Grundtvig er inde på det samme, når han anfører, at menighedens inderlige deltagelse er selve det i gudstjenestens fællesskab, der opbygger os frem for salmerne i sig selv betragtet. Gudstjenester uden fælles salmesang kan altså på nudansk karakteriseres som ”no go”.

Men hvordan står det til med fællessangen? Kan vi synge med? Vil vi? Tør vi? Eller har vi stille og roligt sunget os ud af det fællesskab, som gudstjenesten om noget er billedet på i vores kirker?

Otto Lundgaard, redaktør, Stiftsbladet, Roskilde Stift
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.