Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Forfølgelse af kristent mindretal
Forfølgelse af kristent mindretal
Kristne mindretal er blandt verdens mest forfulgte
Størstedelen af religiøs forfølgelse rundt om i verden er rettet mod kristne. Kristenforfølgelsen kommer os i den grad ved, siger international chef i Bibelselskabet.
- af Nanna Rønnov Johansen/Folkekirken.dkEn lille million kristne har forladt Irak på grund af krig og gruopvækkende terrorhandlinger. Irakiske kristne på flugt fra IS gennemgår en hård og kold vinter i flygtningelejrene. Bibelselskabets møde med en lille flygtningepige viser tydeligt, hvorfor det er vigtigt, at vi hjælper her og nu. Pigen her er flygtet fra Irak sammen med sin familie. I en måned har hun sammen med sin søster sovet på den kolde jord, men nu smiler hun, fordi hun har fået en madras af Bibelselskabet. (Fotoet er et par år gammelt, men Bibelselskabet er stadig aktivt i Irak)
Foto: Andrea Rhodes, De Forenede Bibelselskaber


Religiøs forfølgelse er et udbredt problem i store dele af verden, og kristne mindretal er blandt de mest forfulgte. Det viser flere undersøgelser fra kirkelige organisationer, det engelske udenrigsministerium, den katolske kirkes hjælpeorganisation for kristne i nød og organisationen Åbne Døre, der har til formål at hjælpe forfulgte kristne.

- Når man sidder lunt hjemme i stuen, kunne man måske godt fristes til at sige, hvad kommer det mig ved? Men kristenforfølgelsen kommer os i den grad ved. De senere år er danskere i udlandet blevet ramt hårdt som ved fx terrorangrebet i påsken i Sri Lanka, hvor tre danske børn ulykkeligvis døde, og i Marokko, hvor en ung, dansk kvinde blev offer for et forfærdende drab begået af radikaliserede muslimer, siger Synne Garff.

Hun er international chef i Det Danske Bibelselskab, der følger udviklingen af kristenforfølgelserne igennem De Forenede Bibelselskaber, som arbejder tæt sammen i mere end 200 lande og territorier. Bibelselskaberne har et vidt forgrenet netværk, er økumeniske og samarbejder med alle kirkeretninger, der har forbindelser langt ud på den yderste revle i de små kirkesamfund.

Globalisering har betydning
Synne Garff har igennem otte år rejst i det meste af verden og haft blikket rettet mod verdens konfliktområder. Hun beskriver de kristne forfølgelser som foruroligende:
- Det er et komplekst felt, og forklaringerne på problemerne mange, men når det er sagt, så ved vi, at 75 procent af forfølgelsen er rettet mod de kristne. Det er markant og temmelig foruroligende. Det er vigtigt at understrege, at trosfrihed gælder for alle, ikke kun kristne, men også ateister i Egypten, som har trange kår for tiden. Der er også store konflikter mellem sunnier og shiaer, og myndigheder, der generer minoritetsreligioner. Det har givetvis en betydning, at vi er blevet globale, og med globaliseringen er der fulgt øgede spændinger og konfrontationer, der ikke kun handler om økonomi og territorier, men også om religion.

Hvad kan vi gøre?
Der er flere muligheder, hvis man gerne vil hjælpe de forfulgte kristne verden over. Synne Garff kommer her med sit bud:
- ”Fortæl vores historie”, siger kristne, uanset om de er kirkeledere eller er en del af menigheden. Og det forsøger vi så, samtidig med vi skal passe på ikke at bringe vores kolleger i fare ved at nævne navne og lokaliteter. Danskere kan støtte kristne NGO’er, ikke kun Bibelselskabet. Man kan støtte fortalervirksomhed om kristenforfølgelse, undervise mere i trosfrihed i skolerne, bakke op om udenrigsministeriets lille kontor, der arbejder med trosfrihed, sørge for at regeringen bliver ved med at støtte DMRU (Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling), DMR (Dansk Missionsråd) og få sat trosfrihed på udenrigsministerens agenda ved internationale møder, selv om det konkurrerer med økonomiske interesser.

Den 15. januar 2020 præsenterede organisationen Åbne Døre på Christiansborg "The World Watch List", der er en årlig kortlægning og rapportering af omfanget af kristenforfølgelser i verden. Under temaet "Svigter Danmark de forfulgte Kristne?" var der oplæg og paneldebat.
Læs mere om forfulgte kristne på Bibelselskabets hjemmeside www.bibelsselskabet.dk
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.