Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Farvel til det gamle år og goddag til det nye
Farvel til det gamle år og goddag til det nye

Så er den her snart igen: Adventstiden! Søndag den 29. november 2020 er første søndag i advent og dermed starten på et nyt kirkeår. Fjerde søndag før juledag begynder adventstiden. Advent kommer af det latinske "Adventus Domini",som betyder "Herrens komme".

Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor det er Gud selv, ’Herren’, der kommer til verden gennem Jesus’ fødsel. Advents traditioner handler om at glæde sig og få forventningen til julen til at stige. Hver søndag tænder vi et lys mere i adventskransen, indtil de alle fire brænder. Ligesom kalenderlys og kalendergaver hjælper adventskransen med at tælle ned til jul.
Mange af adventstidens fasteindslag er en sammensmeltning af folkelige skikke, kulturelle og kristne traditioner. Julekoncerter, julekrybbe, Luciafest, krybbespil og juletræ hører derfor også til adventstiden i kirken. Når julestemningen gerne må indfinde sig, er kirken for mange derfor et oplagt sted at gå hen.

Men samtidig med, at vi siger ’Vær velkommen’ til et nyt kirkeår – og kalenderår lige efter, er det også tid til tilbageblik og eftertanke på det gamle år. 2020 har i sandhed været et bemærkelsesværdigt år, som vi sent vil glemme. Ikke mindst på grund af den verdensomspændende plage – corona-virussen – som vi har måttet leve med siden årets første måneder, og hvis følger, også for kirkelivet, vi stadig døjer med. Vi håber alle, at truslen fra sygdommen snart kan overvindes, så vi alle kan vende tilbage til de tider, hvor vi også kunne nyde det samvær og den nærhed til vores næste – familie, venner, omgangskreds og bredere social vendekreds – som ellers var en væsentlig, men ofte ubemærket faktor i vores daglige tilværelse.

Vores kirkeblad bringer som sædvanlig oplysning om forskellige arrangementer og en gudstjenestekalender.
Præster og menighedsråd må dog tage forbehold for gennemførligheden af alle de nævnte arrangementer. De offentlige myndigheders regler for forsamlinger og social kontakt kan sagtens ændre sig igen og dermed få indflydelse på rammerne for vores aktiviteter i kirkelig sammenhæng. Vi opfordrer til, at man følger med på kirkernes hjemmesider, hvor kalenderændringer og andre forhold af betydning for kirkelivet vil blive annonceret.

I kirkelig sammenhæng har året 2020 også været præget af, at der var tale om et valgår for så vidt angår den folkelige styring af kirken på lokalt niveau. Der har været afholdt valg til menighedsrådene i alle landets knap 2000 sogne. Dette store valg er nu afviklet.
Landet rundt var tirsdag aften den 15. september en historisk aften i de 1.670 menighedsråd, og ca. 12.400 frivillige har nu kurs mod landets nye menighedsråd. For første gang skulle menighedsrådene sammensættes efter den nye lov om valg til menighedsråd, som Folketinget vedtog i 2018.
Den nye lov med en helt ny valgform betyder, at folkekirkemedlemmerne den 15. september holdt valgforsamling, hvor de efter en åben debat mellem kandidaterne valgte de nye menighedsrådsmedlemmer.
Denne proces blev også godt gennemført i både Nørre Asmindrup og Vig sogne. De nyvalgte menighedsråd tiltræder deres funktion den første søndag i advent 2020 – på den første søndag i advent. Kirkebladets redaktion ønsker vores valgte kandidater og stedfortrædere tillykke med valget og held og lykke til med udførelsen af arbejdet for de to menigheder og kirkelivet i sognene.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.