Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Det er flinke folk!
Det er flinke folk!
I København boede der for en del år siden en lille dreng i en lejlighed på 5. sal, lige neden under tørreloftet. Dér, hvor digteren siger, at nissen sidder med sin julegrød. Hvert år lille-juleaften lavede den lille drengs mor den herligste julegrød med en stor klat smør og kanel. Den bar den lille dreng sammen med sin far op på loftet til Julenissen, så den lille dreng kunne få alle sine ønsker opfyldt.
Tidligt næste morgen, da den lille dreng som de fleste andre børn næsten ikke kunne vente længere på juleaften, gik han igen med sin far i hånden op på loftet for at se, om Julenissen havde været der og spist sin grød. Og det havde den. Fadet var tomt. Og den lille drengs forventninger til ønskesedlen steg endnu et par grader.
Dette ritual blev fulgt år efter år, lige indtil den lille dreng var blevet næsten seks år og skulle flytte på landet med sin mor og far og begynde i skole på den lokale skole. For nu, da han skulle i skole og bo i en præstegård, syntes drengens mor, at det kunne være nok med al det nissehalløj. Og fra det ene øjeblik til det andet forsvandt julenissen fra den lille drengs verden.
Årene er gået. Og nu er den lille dreng blevet en voksen ung mand og flyver i luftrummet over Skotland, England, Irland og Nordatlanten til Hebriderne, Orkney- og shetlandsøerne. Og hvem ved? Måske møder han i luftrummet over Nordatlanten barndommens Julenisse med sit rensdyr og når i forbifarten at råbe: »Hej, Julenisse. Tak for sidst. Glædelig jul og god tur til Nr. Asmindrup, Egebjerg og Vig. Det er flinke folk.«

Barndommens land
Jo større og ældre vi bliver, er julenisser og julemand vel - for de fleste - et kært minde fra barndommens land dér, hvor - som digteren skriver:

Verden er ny for dit øje.
Folk er to tre meter høje,
så de må bøje sig
ned til dig.


Og når vi f.eks. juleaften i erindringen vender tilbage til barndommens land hos mor og far og alle dem, vi holdt af, kan det forunderlige også ske for os, der er blevet voksne, ældre og gamle - ikke mindst hvis vi har bevaret barnet i os og barnets spontane glæde i vores sind - at vi ser verden med nye øjne: Dette at tage imod livet med glæde og tak og med tro på livet, at det er livet værd, på trods af tvivl og stort, på trods af det, der smerter.
Glæde og tak, det er netop grundtonen i julens glædelige budskab om Gud, der blev menneske julenat i det barn, der blev født i stalden i Bethlehem.
Det budskab, som om kort tid lyder i vores kirker, ja, ud over hele jorden til tro, håb og kærlighed for alle mennesker.
Glæden og takken hænger frem for alt sammen med, at det er Gud, der kommer til os og ikke os, der skal søge og finde Gud gennem moral, eller særlig indsigt eller åndelige teknikker og vandringer, som tidens spirituelle supermarkeder tilbyder.

Modhistorien

At Gud blev menneske, det er modhistorien til enhver tids religiøse søgen - spiritualitet - efter det guddommeliges nærvær inde i en selv. De åndelige teknikker handler om at kunne kontrollere tilværelsen, om selvudvikling, om søgen efter retning og mening med livet, om at få spændende åndelige oplevelser.
Det karakteristiske for denne livsanskuelse i modsætning til kristendommen og den kristne tro er, at den kun forholder sig til et Jeg (jeg´et er i centrum). Omdrejningspunkt i kristendommen er derimod ikke at vende blikket ind ad og med åndelige teknikker søge personlig udvikling og vækst til en højere bevidsthed, men derimod at forholde sig til et Du, en virkelighed, som er større end os selv, Gud, og vende blikket ud ad mod Gud og næsten. Gud, som har skabt os og betroet os livet og blev menneske for at leve livets vilkår fuldt ud med os og være der for os i liv og død.
Den tro har ikke sin grund i spiritualitetens særlige indre oplevelser, en indre rejse i sindet, men i Guds ord - Ordet blev kød og tog bolig iblandt. Guds Ord, der blev menneske i vor Herre Jesus Kristus.
Julens glædelige budskab lover os i modsætning til det spirituelle supermarked med coache og terapeuter hverken højere bevidsthed eller et menneskeliv uden sorg og smerte, men derimod, at Gud, som forlod sin himmel og blev menneske i »Et barn er født i Bethlehem«, er os nær under alle livets forhold og omskiftelser: »Sorrig og glæde de vandre til hobe«. For det er livets grundvilkår for os alle.
Og det er i troen på det løfte, vi fejrer julen i vore kirker og ønsker hinanden glædelig jul. Den glæde, vi aldrig skal miste. Glædelig jul!

Henning Hansen
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.