Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ...
Artikler: Fra kirkebladet ...
Gudstjenesten til debat
Biskopperne lægger op til debat om gudstjeneste, dåb og nadver.
Ifølge Tine Lindhardt er det nemlig ikke ligegyldigt, hvad man siger og gør, når man holder gudstjeneste, dåb og nadver, for hvis man ændrer i ord og ritualer, kan det også let ændre i gudstjenestens teologi. Biskopperne håber, at mange vil deltage i debatten, og indsende deres overvejelser.

Læs hele artiklen ved at klikke her ...

Grønlands apostel Hans Egede

Grønlænderne er et af de folk, hvor flest er kristne. Omkring 95 procent af befolkningen er medlemmer af folkekirken. Det kan i høj grad tilskrives den dansknorske præst Hans Egede, som missionerede på verdens største ø for knap 300 år siden.

Læs kirkebladsartiklen om Hans Egede, "Grønlands apostel", ved at klikke her ...

Fra vugge til grav


Læs om hvordan vi i folkekirken markerer livets store begivenheder ved dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Her kan du blive klogere på, hvad der sker og hvad vi hører i kirken ved disse lejligheder - og hvorfor.

Læs hele artiklen ved at klikke her ...

Missionærerne på Trankebar
Da den danske konge Frederik 4. i 1705 besluttede at udsende to missionærer til den lille danske handelsstation Trankebar i det sydøstlige Indien, var det et verdenshistorisk øjeblik. Som flere andre europæiske lande gjorde dengang, havde Danmark valgt at oprette en koloni i 1620 for at sikre sig økonomiske fordele i Asien. Det var en skelsættende begivenhed, fordi det faktisk var første eksempel på luthersk mission nogensinde. Hidtil havde kirkens folk tjent de europæiske udsendte i Trankebar, men missionærernes opgave var nu at omvende de lokale indere fra hinduisme til kristendom.

Læs hele artiklen om missionærerne på Trankebar ved at klikke her ...

Hjælper vi?
Leder af socialpsykiatrien i Odsherred Kommune, Claus Krants von Schoubye, har skrevet en artikel om indsatsen for samfundets svageste i Odsherred.
Det er en almindeligt kendt sag at samfundets ubestridt svageste, mennesker der oplever psykisk sygdom og sårbarhed, er den gruppe i samfundet, der klarer sig dårligere end gennemsnittet. Ikke desto mindre er det også Odsherred Kommunes opgave uafladeligt at arbejde for at give medborgere med sociale og psykiatriske udfordringer, samme muligheder som andre for et meningsfuldt, indholdsrigt, og i så høj grad som muligt, selvhjulpent liv.

Læs hele artiklen ved at klikke her ...

"You'll never sing alone!"

"Ifølge Martin Luther er vores gudstjeneste gyldig, såfremt menigheden er aktivt til stede i sin deltagelse. Grundtvig er inde på det samme, når han anfører, at menighedens inderlige deltagelse er selve det i gudstjenestens fællesskab, der opbygger os frem for salmerne i sig selv betragtet. Gudstjenester uden fælles salmesang kan altså på nudansk karakteriseres som ”no go”."

Læs hele Otto Lundgaards artikel om fælles salmesang ved at klikke her ...

Folkekirkens rummelighed


Folkekirkens mange medlemmer skyldes dens rummelighed.
Den danske folkekirke er både trossamfund og kulturinstitution. Rummelighed og det nære forhold til staten forklarer ifølge Anna Libak, at folkekirken har Nordens højeste medlemsprocent.

Læs hele artiklen ved at klikke her ...

Hvad bruger Hella Joof kirken til?

Hella Joof, skuespiller, forfatter og multikunstner, er netop nu aktuel med den anmelderroste bog "Båven om Gud". "Båven om Gud! er Hella Joofs fortolkning af, hvordan det hele begyndte. Gud må fortvivlet iagttage, hvordan mennesker forvalter den frie vilje og gang på gang gør sig selv og hinanden ondt. Det er, som om de har glemt, at kærligheden er det vigtigste af alt, og at ondskab blot er et råb om kærlighed.
Journalist Alex Kjær fra Menighedsrådenes Blad har interviewet Hella Joof om hendes forhold til Folkekirken.

Læs hele interviewet ved at klikke her

Er det på tide at hæve tærsklen til kirken?

" ... måske er folkekirkens væsentligste udfordring ikke at tænke nyt. Udfordringen er at turde være mere tydelig om, hvad der er kirkens tro. Der er ikke brug for mere folkelighed i folkekirken, men mere kirkelighed. Tærsklen ind i kirkerummet skal ikke sænkes yderligere, men muligvis hæves lidt. Som folkekirke må vi gerne begynde at forvente lidt mere af hinanden som kristne."

Læs hele provst og sognepræst Eskild Dickmeiss debatoplæg ved at klikke her ...

Kirkeminister Mette Bock har ordet

Godt nytår til alle i Nørre Asmindrup sogn.
Og tillykke til menighedsrådsmedlemmerne med valget til den kommende embedsperiode.
Jeg forstår, at I allerede har besluttet, at kirkebladet skal have en mere tidssvarende og skarpere profil. Det lyder helt indlysende, at den ambition naturligvis også handler om at få en fælles tråd til jeres to-pastorats hjemmeside.
Og så i øvrigt: Det er for mig at se aldeles logisk at begynde den nye embedsperiode med at overveje, hvordan man i det hele taget får den bedst mulige samtale med omverdenen. Samtale skaber liv!

Læs hele kirkeministerens artikel ved at klikke her ...

Kærlighedsbarnet

Det er en hellig stund, et unikt øjeblik, hver eneste gang, vi kommer i berøring med KÆRLIGHEDSBARNET - om det er hos hinanden eller vores eget indre eller det fra højeste sted.
Forskellige ansigter på det ene og samme: KÆRLIGHEDEN.
Det allermest hellige og sårbare i alt levende og i ethvert menneske.

Læs hele kirkebladsartiklen ved at klikke her ...

Velsignelsens Ord lever!

"Godheden lyser ud af et ansigt. Eller vi mærker hadets mørke udstråling. Ansigtet taler et stærkt sprog! Det er måske derfor, Bibelen lyser velsignelsen ved tale om Guds ansigt. Ordene går igen i hver eneste gudstjeneste: Herren lade sit ansigt lyse over dig! Herren løfte sit ansigt mod dig! I flere tusind år har ordene lydt, fra generation til generation, hver eneste dag."

Læs hele artiklen ved at klikke her ...

Hvorfor tro på Gud?
Det var det spørgsmål, Ateistisk forening yderst ihærdigt stillede i deres kampagne på busserne her i foråret for at få folk til at melde sig ud af folkekirken.
Men rent faktisk er det jo egentlig et godt spørgsmål, når det kommer til stykket.
For er livet, når det kommer til stykket ikke bare en tilfældig proces, som på et tidspunkt ender i tilintetgørelse og ingenting? Hvad sker der f.eks. den dag vi dør?

Læs resten af Michael Nissens artikel ved at klikke her ...

Du er noget helt særligt

Det er bibelens klare pointe og budskab – at ja, du er noget helt særligt – akkurat som også din næste er det... vedkommende du ikke bryder dig om, er det… ham eller hende, der har påført dig smerte, er det. Ethvert menneskeliv er guddommeligt, unikt, særligt – skabt af Gud ...

Læs hele Annette Bergs artikel ved at klikke her ...

Hvad er det bedste, og hvad er det værste!

I løbet af sommeren har der i Kristeligt Dagblad været en serie, hvor forskellige personer er blevet spurgt om, hvad de synes er det bedste, og hvad der er det værste ved kristendommen og gudstjenesten.
Hvordan mon en ydmyg landpræst i Egebjerg vil besvare de samme spørgsmål?

Læs Michael Nissens artikel ved at klikke her ...
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.