Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ...
Artikler: Fra kirkebladet ...
Kirkeminister Mette Bock har ordet

Godt nytår til alle i Nørre Asmindrup sogn.
Og tillykke til menighedsrådsmedlemmerne med valget til den kommende embedsperiode.
Jeg forstår, at I allerede har besluttet, at kirkebladet skal have en mere tidssvarende og skarpere profil. Det lyder helt indlysende, at den ambition naturligvis også handler om at få en fælles tråd til jeres to-pastorats hjemmeside.
Og så i øvrigt: Det er for mig at se aldeles logisk at begynde den nye embedsperiode med at overveje, hvordan man i det hele taget får den bedst mulige samtale med omverdenen. Samtale skaber liv!

Læs hele kirkeministerens artikel ved at klikke her ...

Kærlighedsbarnet

Det er en hellig stund, et unikt øjeblik, hver eneste gang, vi kommer i berøring med KÆRLIGHEDSBARNET - om det er hos hinanden eller vores eget indre eller det fra højeste sted.
Forskellige ansigter på det ene og samme: KÆRLIGHEDEN.
Det allermest hellige og sårbare i alt levende og i ethvert menneske.

Læs hele kirkebladsartiklen ved at klikke her ...

Velsignelsens Ord lever!

"Godheden lyser ud af et ansigt. Eller vi mærker hadets mørke udstråling. Ansigtet taler et stærkt sprog! Det er måske derfor, Bibelen lyser velsignelsen ved tale om Guds ansigt. Ordene går igen i hver eneste gudstjeneste: Herren lade sit ansigt lyse over dig! Herren løfte sit ansigt mod dig! I flere tusind år har ordene lydt, fra generation til generation, hver eneste dag."

Læs hele artiklen ved at klikke her ...

Hvorfor tro på Gud?
Det var det spørgsmål, Ateistisk forening yderst ihærdigt stillede i deres kampagne på busserne her i foråret for at få folk til at melde sig ud af folkekirken.
Men rent faktisk er det jo egentlig et godt spørgsmål, når det kommer til stykket.
For er livet, når det kommer til stykket ikke bare en tilfældig proces, som på et tidspunkt ender i tilintetgørelse og ingenting? Hvad sker der f.eks. den dag vi dør?

Læs resten af Michael Nissens artikel ved at klikke her ...

Du er noget helt særligt

Det er bibelens klare pointe og budskab – at ja, du er noget helt særligt – akkurat som også din næste er det... vedkommende du ikke bryder dig om, er det… ham eller hende, der har påført dig smerte, er det. Ethvert menneskeliv er guddommeligt, unikt, særligt – skabt af Gud ...

Læs hele Annette Bergs artikel ved at klikke her ...

Hvad er det bedste, og hvad er det værste!

I løbet af sommeren har der i Kristeligt Dagblad været en serie, hvor forskellige personer er blevet spurgt om, hvad de synes er det bedste, og hvad der er det værste ved kristendommen og gudstjenesten.
Hvordan mon en ydmyg landpræst i Egebjerg vil besvare de samme spørgsmål?

Læs Michael Nissens artikel ved at klikke her ...

Den aramæiske himmelbøn


Fader vor (Himmelbønnen), er den bøn, der i kristendomme er mest kendt, og brugt. Den er slidstærk, og hvis du indimellem ikke kan finde ord til bøn, så er Himmelbønnen enkel, vedkommende og præcis at gribe fat i. Især, hvis du siger ordene l a n g s o m t, og lader dem blive ét med dig og i dig.

Læs hele Annette Bergs artikel ved at klikke her ...

En skælven i et ydmygt sind!

"Sådan synger vi i ”Nu er det længe siden” med Jeppe Aakjær om sin fars tak til Gud for høstens gave. Sindets ydmyghed er en måde at være til på, når vi befinder os på grænsen mellem det, vi kan, og det, vi ikke kan. Den livsytring er ganske vist svær at få øje på i dagens Danmark. På nutidsdansk forbindes ydmyghed som regel med falsk beskedenhed eller underdanighed. Disse attituder handler imidlertid ikke om ydmyghed, men om ydmygelse. Og er det diametralt modsatte."

Læs hele Henning Hansens artikel ved at KLIKKE HER.

Efterårets farver har glød og temperament

"Der er nogle, som mærker en vis tristhed i sindet, når det bliver efterår. De, der mest er til sommer og lange lyse dage. De, der bliver mørkere i sindet, når lyset bliver mindre som f.eks. vores folkekære poet - Benny Andersen. Det fortæller han om i ”Aftentur med Rosalina” - et af hans kærlighedsdigte til Rosalina, hans elskede kone."...
"Men ind i mismodet lyder Rosalinas stemme: ”Jeg glæder mig til efteråret kommer!” Da er det, som om hendes glæde og hendes forventning river ham ud af mismodet. Han føler, han flyver ud af skoene. Han ser, at efteråret også har farver, glød og temperament."

Læs hele Henning Hansens artikel ved at KLIKKE HER.


Viggos og Maries hus
- og lidt om Kirkebyens ældre historie

Det gule bindingsværkhus hus ved kirkens hovedindgang blev revet ned i december måned. Det var fra o. 1677 og kirkbyens næstældste hus. I mange år var det kendt som Viggos og Maries hus. Senere har det været kendt som Arilds hus, efter vores organist, sidste ejer.

Læs hele Henning Hansens artikel ved at KLIKKE HER.

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

”Der blev prædiket for åbne døre og for dem ude på markerne” skrev en præst for mange år siden. Ludvig Gude hed han. Han var præst i en landsby på Lolland. På et tidspunkt bad han greven, som ejede kirken, om lov til at holde julegudstjeneste juleaften. Det fik han lov til. Dengang (o. 1850) var julegudstjeneste juleaften nemlig ikke almindelig - i hvert fald ikke på landet.

Læs hele Henning Hansens artikel ved at KLIKKE HER.

Vi er små guder og gudinder???


"Det moderne menneskes selvforståelse som myndig, uafhængig og fri i forhold til autoriteter som religion og moral har rod i individualismen. Den går tilbage til antikkens Grækenland, renæssancen (1400) og oplysningstiden (1700). Individualismens nøgleord i dag er: Mennesket er direktør, hovedperson, i sit eget liv (Klaus Rifbjerg). Livet er ens eget projekt. Man vil selv sætte dagsordenen."

Læs hele Henning Hansens artikel ved at KLIKKE HER.

Pinse - morgen i maj, når det grønnes


Maj måneds intense sanseoplevelser med farver, dufte, og lyde rører og bevæger sind og hjerte, så livet, glæden og lykken ikke er det værste man har. Det er ånd, der rører og bevæger, selv hjertet så hårdt som fjeld...

Læs hele Henning Hansens Pinseartikel ved at klikke her...Livet det er livet værd

Livet det er livet værd var den røde tråd i musikgudstjenesten søndag den 29. august, hvor Henrik Fog, Aalborg, fortalte om nogle af de salmer, han har skrevet gennem de senere år, og hvis referensramme bl.a. er hans ændrede livsvilkår på grund af sygdom (parkinson).

Læs hele artiklen ved at klikke her...


Hvor er spejderånden?
Vores foreningsliv kan ikke tåle at miste endnu et aktiv.
For et par måneder siden lukkede vores folkeskole. En ny skole fik vi dog - Nr. Asmindrup Friskole, takket være en gruppe forældres initiativ og gåpåmod.
Solvognsgruppen (KFUM-spejderne) er endnu tilbage som en fritidsmulighed for vores børn og unge. For nogle år siden havde Solvognsgruppen god tilslutning, men i det seneste par år er der blevet færre og færre spejdere. Der er nu kun fire tilbage. ..."

Læs hele Henning Hansens artikel ved at KLIKKE HER.


Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.