Kontakt sognepræst Ann Skov Sørensen
Du kan kontakte sognepræst Ann Skov Sørensen på flere måder. Du kan sende en mail på adressen . Alternativt kan du udfylde formularen her på siden, så vil din besked blive sendt som en mail.

Navn:
Mail adresse:
Emne:
Besked:
Sikkerhedskode:
Sikkerhedskode
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
DÃ¥b og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i sÃ¥­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en sÃ¥ rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rÃ¥­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som mÃ¥t­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling pÃ¥ 20 kr.