Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Sognets eftermiddag
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden
Indsamling 2016
I provstiet samler vi i år ind til Danmissions Fremtidsbørn. Indsamlingen begynder ved Kristi Himmelfart og løber året ud.
Plakater og omtale vil være at finde i våbenhusene. Tak for hver en gave.

Folkekirkens Mission Ods-Skippinge bankkonto:
0537 - 0000499013

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Søndag d. 1. maj havde vi konfirmation i Nr. Asmindrup
Solen skinnede fra en skyfri himmel og alle 18 konfirmander skinnede om kap med den!

Andrea Højer Jørgensen, Elisa Dahl Kornum,
Emilie Pedersen, Gustav Mulvad Groot,
Klara Dorthea Steen Mikkelsen, Louise Vangedal Jespersen,
Martin Sørensen, Nikolaj Bo Larsen, Mette Bjerring Jensen,
Sebastian Archibald Hornhaver Schiøtz,
Sebastian Thomas Tümmler Andersen,
Victor Jedig Petersen, Mette Jensen Appelkvist,
Malou Helmig Kjærsgaard, Mads Marius Boye Hansen,
Mikkel Vedel Poulsen, Phillip Høgedal, Mathias Lynge AaquistKonfirmation den 7. maj 2017

Den forberedende undervisning finder sted hver tirsdag eftermiddag kl 14.30-16 og vi begynder den 4. oktober.
Der vil i perioden forekomme enkelte aftenarrangementer.
Du kan stadig nå at tilmelde dig på 26135939 eller anss@km.dk

I forbindelse med præsteskiftet i Nr. Asmindrup er der foretaget en ændring i stillingsbetegnelsen, idet den nye sognepræst både er præst i Vig-Nr. Asmindrup pastorat og diakonipræst på provstiplan med 50 % til hver opgave.
Der foregår i disse år en spændende proces, hvor vi i forbindelse med udviklingen i samfundet søger at tilpasse kirken på landet til en virkelighed, som i et vist omfang er præget af centralisering på alle områder og fraflytning. I den forbindelse synes der også at være et stigende behov for et kirkeligt socialt arbejde med etablering af fællesskaber af forskellig art, hvilket i kirkeligt sprogbrug betegnes diakoni.
Da det enkelte sogn ikke kan løfte det diakonale ansvar alene, giver det god mening at etablere et samarbejde herom på provstiplan og finde ud af, hvilke behov der måtte være i dag for diakonalt arbejde i landsogne. Det er dette arbejde, som den nye præst i Nr. Asmindrup skal bruge halvdelen af sin arbejdstid på.
Da det tidligere hørte med til stillingen at sørge for betjeningen af Amtshospitalet med gudstjenester i kirken og på Sikringen samt besøgstjeneste i de forskellige huse, er der ikke tale om nogen større ændring. Men da Amtshospitalet i tidens ånd er centraliseret bort, har vi set muligheden for at udvikle det diakonale arbejde som en del af Nr. Asmindrup-præstens arbejde, så der stadig kunne være grundlag for at have en præst boende i sognet.
I forhold til embedsvaretagelsen i Vig-Nr. Asmindrup pastorat, bliver den fremtidige fordeling således, at 1/3 af tiden varetager Ann Skov både Nr. Asmindrup og Vig sogne og 2/3 af tiden varetager Annette Berg både Vig og Nr. Asmindrup sogne.

Niels Arnberg, provst
Ods-Skippinge Provsti

Minikonfirmandundervisningen finder sted hver torsdag eftermiddag kl. 14.30-16.00.
Vi begynder den 6. oktober og slutter den 8. december.

Går du i 3. eller 4. kl. og har du lyst til at opleve kirken og høre historierne om Gud, til at lytte, snakke, lege og synge og meget, meget mere, kan du tilmelde dig minikonfirmandundervisning på 26135939 eller anss@km.dk


Kirkehøjskole i Asnæs kirke
lør. den 29. oktober kl. 14-17
- Sæt kryds i kalenderen!


”Hva' så, Luther”

Vi skyder 500 året for reformationen i gang med fælles kirkehøjskole og et brag af en koncert. Under ledelse af Peter Arendt indledes kirkehøjskolen med en uhøjtidelig cabaret og folkelig koncert om Martin Luthers liv og tanker.
Det seksmand store band vil lede os igennem Luthers liv og levned med solosange og fællessange – støjende protestsange, renæssancemusik, skillingeviser, rock og popmusik.
Sange oversat fra tysk af Holger Lissner, som skal høres med et glimt i øjet og lægge op til en debat om de vidtrækkende konsekvenser reformationen fik…. også for vores liv i dag? ”Hva så, Luther, på din sokkel - ser du misfornøjet ud? Kan du ikke klare mere, vil du atter protestere, blæse støvet væk fra Gud?”
Efter koncerten vil vi på bedste højskolemanér lade ordet få frit løb over kaffebordet og lade reformationens betydning blive belyst af vinkler fra før og nu.

Vel mødt til startskuddet i Ods og Skippinge provsti for reformationsåret!
Jazz-gudstjeneste
Søndag den 30. oktober kl. 10.30

Jazz-gudstjeneste med kirkemusikere fra både Vig og Nr. Asmindrup kirker. Efter gudstjenesten er der frokost i konfirmandstuen (30 kr. pr.person).

Tilmelding ved henvendelse til sognepræsten
Allehelgen
Søndag den 6. november kl. 16.30

På denne dag mindes vi vore døde ved at sætte lys på alle gravene på Nr. Asmindrup kirkegård.
Vi mødes ved skulpturen på plænen og herfra bringer vi lys ud. Derefter samles vi i kirken til en kort andagt og senere i konfirmandstuen til varm suppe og samvær.
Velsignelsens Ord lever!

"Godheden lyser ud af et ansigt. Eller vi mærker hadets mørke udstråling. Ansigtet taler et stærkt sprog! Det er måske derfor, Bibelen lyser velsignelsen ved tale om Guds ansigt. Ordene går igen i hver eneste gudstjeneste: Herren lade sit ansigt lyse over dig! Herren løfte sit ansigt mod dig! I flere tusind år har ordene lydt, fra generation til generation, hver eneste dag."Læs hele artiklen ved at klikke her ...

1. søndag i advent
Søndag den 27. november kl. 15.00

Gudstjeneste og juletræstænding i samarbejde med Byens Bakke og Land- og By Lauget.
Vi mødes til gudstjeneste i kirken kl. 15 og går derefter i fakkeltog til Byens Bakke, hvor vi tænder juletræet, spiser æbleskiver og drikker gløgg og saftevand.

Hold øje med opslag i byens opslagskasser og på www.4572.dk
Mor - far og barn
Torsdage i ulige uger kl. 10.00

Går du hjemme med et eller flere børn og har du lyst til at møde andre i samme situation, er du og børnene velkomne i præstegården til et par timers samvær, leg og sang.

Grøn Kirke
Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
Og reder urtesenge.


Sådan lyder det i en af vores mest elskede nyere salmer, og som der står i overskriften – sådan skulle det gerne blive ved med at være. Derfor og fordi det er en kristen grundtanke, at Vorherre har overladt skaberværket i menneskets – vores – varetægt for at vi skal værne om det og give det videre til kommende slægter, er vi så småt begyndt at arbejde med at gøre Nr. Asmindrup Kirke til en grøn kirke.

Har du gode ideer og lyst til at være med i processen, er du velkommen til at henvende dig til sognepræst Ann Skov Sørensen på 26135939 eller ANSS@km.dk.

Læs mere om Grøn Kirke på www.gronkirke.dk.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2