Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Søndag d. 7. maj var der konfirmation i Nr. Asmindrup Kirke – i alt blev 20 unge mennesker konfirmeret i to holdKonfirmation den 6. maj 2018

Konfirmationen vil muligvis finde sted i to hold - afhængigt af antallet af konfirmander. På den måde bliver der bedre plads til alle i kirken!
Michael Hjortsø, formand for menighedsrådet
Forår og forsommer er en travl tid på land og i by. Det gælder også for menighedsrådet. Vi er lige nu midt i den årlige budgetlægningsproces, hvor identificeringen af projekter for fornyelse og vedligehold af kirke, kirkegård og præstegård fylder meget. Sognet skal hvert år søge om investeringsmidler hos provstiet/provstiudvalget. Menighedsrådet udarbejder en prioriteret liste over nødvendige eller ønskværdige investeringsprojekter for det kommende år. Vi får næppe alle vore ønsker opfyldt på én gang, men blandt de større projekter, menighedsrådet arbejder med kan nævnes:

- Udvendig kalkning af kirken
- Installation af en varmepumpe til energibesparelse og øget komfort i kirken
- Istandsættelse af kirkevinduerne
- Installation af en ny og smukkere, samt mere effektiv belysning inde i kirken
- Opførelse af en ny bygning på kirkegårdens vestlige side til graverens udstyr og maskiner
- Renovering af kirkebænke og -hynder
- Fornyelse af det gamle køkken ved konfirmandstuen


Menighedsrådet ønsker alle en god sommer.

Folkekirkens mission
SKOLER I CENTRALAFRIKA

For hundredetusindevis af børn i Centralafrika er det at komme i skole enten en stor udfordring eller en total umulighed. Den centralafrikanske befolkning har de senere år lidt under borgerkrig, og der er fare for, at en hel generation er tabt på gulvet, fordi de er blevet nægtet retten til at lære at læse og skrive.
Folkekirkens Mission i Ods og Skippinge provsti har i år valgt, at det indsamlede beløb skal gå til at støtte Mission Afrikas arbejde med at sende børn i skole i Centralafrika. Den lokale indsamling løber fra Kristi himmelfartsdag den 25. maj til 31. december 2017. Beløb kan indsættes på provstiets indsamlingskonto 0537 - 0000499013.

Læs mere ved at klikke her ...
Lutherår
Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser om kirke og kristendom op på kirkedøren i Wittenberg – og satte gang i en omfattende reformation af kirken. Reformen bredte sig hurtigt, også til Danmark og fik indflydelse på både kirken, skolen og staten.

Også kirkerne i Odsherred vil fejre reformationsjubilæet, med foredrag, debat, teater, musik, studiekredse, gudstjenester, frokoster, middage, kager…. Alle er velkomne til det hele, hvor det end foregår.

Læs mere om reformationen, og hvad vi fejrer 500 året for ved at klikke her ....


Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2