Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden

Vi har i såvel Nørre Asmindrup som Vig sogn konstateret en så ringe efterspørgsel efter kørsel med kirkebilen, at menighedsrådene har besluttet at nedlægge ordningen.

Brugere, som måtte have særlige behov for transport til og fra kirkelige handlinger henvises til de kommunalt administrerede flextrafiktilbud. Kirkerne tilbyder dog fortsat at betale for transporten mod en egenbetaling på 20 kr.

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Konfirmation den 6. maj 2018

Konfirmationen vil muligvis finde sted i to hold - afhængigt af antallet af konfirmander. På den måde bliver der bedre plads til alle i kirken!

Der var konfirmandindskrivning tirsdag d. 15. august, men det kan nås endnu!
Kontakt Sognepræst Ann Skov Sørensen: mailto:anss@km.dk eller tlf. 26135939

Den ugentlige undervisning begynder d. 3. oktober og finder herefter sted hver tirsdag kl. 14.15-15.45.

Konfirmationen i 2018 finder sted d. 6. maj, muligvis i to hold samme dag - afhængig af antallet af konfirmander
Michael Hjortsø, formand for menighedsrådet
Menighedsrådet skal ifølge loven om menighedsråd hvert år før det ny kirkeårs begyndelse konstituere sig på ny. Menighedsrådet har vedtaget nedenstående konstituering gældende for indeværende kirkeår. Det bemærkes, at konstitueringen er den samme som i det netop afsluttede kirkeår.

Formand: Michael Hjortsø, Annebjergvej 1, Nørre. Asmindrup
Næstformand og kontaktperson: Egon Ib Nielsen, Viseren 1, Vig
Kasserer: Torben Stolshøj, Hestehavevej 17, Nørre Asmindrup
Kirkeværge: Peter Merlung, Søvang 8, Klint
Sekretær: Marie-Louise Groot, Brændtvej 8, Nørre Asmindrup
Medlem: Vagn Andersen, Annebjergvej 10, Nørre Asmindrup
Sognepræst: Ann Skov Sørensen, Asmindrupvej 49, Nørre Asmindrup.

I november 2017 blev Nørre Asmindrup kirkes inventar efter anmodning fra menighedsrådet besigtiget af en ekspert fra Nationalmuseet.
Eksperten undersøgte navnlig tilstand og skader på altertavlen, på prædikestolen og på stolestaderne, samt på andre effekter af træ i kirken. På baggrund af Nationalmuseets besigtigelsesrapport vil menighedsrådet udarbejde en vedligeholdelsesplan for inventaret og søge den nødvendige finansiering til en forsvarlig restaurering og vedligeholdelse..

Kommende menighedsrådsmøder:
Tirsdag d. 6. februar, tirsdag den 6. marts samt tirsdag den 3. april 2018 - alle møder begynder kl. 19 i konfirmandstuen.
Menighedsmøde

Store Bededagsaften

I lighed med sidste år mødes vi som optakt til St. Bededag i kirken til gudstjeneste kl. 18.30. Efter gudstjenesten er der varme hveder i konfirmandstuen. Vi afholder ved denne lejlighed det åtlige menighedsmøde, hvor medlemmer af menighedsrådet vil fortælle om rådets arbejde, de udfordringer, som sognet står over for, samt om sognets økonomi og igangværende projekter. Det vil være en god lejlighed for menigheden til at udfordre og inspirere menighedsrådet!
Skal tærsklen til kirken hæves?

" ... måske er folkekirkens væsentligste udfordring ikke at tænke nyt. Udfordringen er at turde være mere tydelig om, hvad der er kirkens tro. Der er ikke brug for mere folkelighed i folkekirken, men mere kirkelighed. Tærsklen ind i kirkerummet skal ikke sænkes yderligere, men muligvis hæves lidt. Som folkekirke må vi gerne begynde at forvente lidt mere af hinanden som kristne."

Læs hele provst og sognepræst Eskild Dickmeiss debatoplæg ved at klikke her ...
Hvad bruger Hella Joof kirken til?

Hella Joof, skuespiller, forfatter og multikunstner, er netop nu aktuel med den anmelderroste bog "Båven om Gud". "Båven om Gud! er Hella Joofs fortolkning af, hvordan det hele begyndte. Gud må fortvivlet iagttage, hvordan mennesker forvalter den frie vilje og gang på gang gør sig selv og hinanden ondt. Det er, som om de har glemt, at kærligheden er det vigtigste af alt, og at ondskab blot er et råb om kærlighed.

Journalist Alex Kjær fra Menighedsrådenes Blad har interviewet Hella Joof om hendes forhold til Folkekirken

Læs hele interviewet ved at klikke her ...
Formiddagskaffe i præstegårdenKirkebilen

Vi har i såvel Nørre Asmindrup som Vig sogn konstateret en så ringe efterspørgsel efter kørsel med kirkebilen, at menighedsrådene har besluttet at nedlægge ordningen.

Brugere, som måtte have særlige behov for transport til og fra kirkelige handlinger henvises til de kommunalt administrerede flextrafiktilbud. Kirkerne tilbyder dog fortsat at betale for transporten mod en egenbetaling på 20 kr.
Historisk vedtagelse
- af lov om trossamfund uden for folkekirken

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken er blevet indfriet. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og SF i december stemte for den nye lov om trossamfund uden for folkekirken.

Læs mere om vedtagelsen ved at klikke her ...
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Kirke­bilen kører til samt­lige guds­tje­ne­ster, an­dag­ter, kon­cer­ter samt ar­ran­ge­re­de mø­der, og­så på tværs af sog­ne­græn­ser­ne.
Egen­betaling pr. gang pr. per­son: kr. 20.
Kir­ke­bi­len be­stil­les se­nest dagen før via Klint Taxi, tlf. 40 21 09 35.