Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Sognets eftermiddag
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden
Indsamling 2016
I provstiet samler vi i år ind til Danmissions Fremtidsbørn. Indsamlingen begynder ved Kristi Himmelfart og løber året ud.
Plakater og omtale vil være at finde i våbenhusene. Tak for hver en gave.

Folkekirkens Mission Ods-Skippinge bankkonto:
0537 - 0000499013

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Preben Thomsens afskedsdigt til Nr. Asmindrup
Præst i Nr. Asmindrup sogn i perioden 1964-1968
I forbindelse med præsteskiftet i Nr. Asmindrup er der foretaget en ændring i stillingsbetegnelsen, idet den nye sognepræst både er præst i Vig-Nr. Asmindrup pastorat og diakonipræst på provstiplan med 50 % til hver opgave.
Der foregår i disse år en spændende proces, hvor vi i forbindelse med udviklingen i samfundet søger at tilpasse kirken på landet til en virkelighed, som i et vist omfang er præget af centralisering på alle områder og fraflytning. I den forbindelse synes der også at være et stigende behov for et kirkeligt socialt arbejde med etablering af fællesskaber af forskellig art, hvilket i kirkeligt sprogbrug betegnes diakoni.
Da det enkelte sogn ikke kan løfte det diakonale ansvar alene, giver det god mening at etablere et samarbejde herom på provstiplan og finde ud af, hvilke behov der måtte være i dag for diakonalt arbejde i landsogne. Det er dette arbejde, som den nye præst i Nr. Asmindrup skal bruge halvdelen af sin arbejdstid på.
Da det tidligere hørte med til stillingen at sørge for betjeningen af Amtshospitalet med gudstjenester i kirken og på Sikringen samt besøgstjeneste i de forskellige huse, er der ikke tale om nogen større ændring. Men da Amtshospitalet i tidens ånd er centraliseret bort, har vi set muligheden for at udvikle det diakonale arbejde som en del af Nr. Asmindrup-præstens arbejde, så der stadig kunne være grundlag for at have en præst boende i sognet.
I forhold til embedsvaretagelsen i Vig-Nr. Asmindrup pastorat, bliver den fremtidige fordeling således, at 1/3 af tiden varetager Ann Skov både Nr. Asmindrup og Vig sogne og 2/3 af tiden varetager Annette Berg både Vig og Nr. Asmindrup sogne.

Niels Arnberg, provst
Ods-Skippinge Provsti
Søndag d. 1. maj havde vi konfirmation i Nr. Asmindrup
Solen skinnede fra en skyfri himmel og alle 18 konfirmander skinnede om kap med den!

Andrea Højer Jørgensen, Elisa Dahl Kornum,
Emilie Pedersen, Gustav Mulvad Groot,
Klara Dorthea Steen Mikkelsen, Louise Vangedal Jespersen,
Martin Sørensen, Nikolaj Bo Larsen, Mette Bjerring Jensen,
Sebastian Archibald Hornhaver Schiøtz,
Sebastian Thomas Tümmler Andersen,
Victor Jedig Petersen, Mette Jensen Appelkvist,
Malou Helmig Kjærsgaard, Mads Marius Boye Hansen,
Mikkel Vedel Poulsen, Phillip Høgedal, Mathias Lynge AaquistKonfirmandindskrivning
Efter gudstjenesten den 28. august kl. 10.30 er der kirkekaffe og konfirmandindskrivning i konfirmandstuen.
Undervisningen finder sted tirsdag eftermiddag kl. 14.30-16 og vi begynder d. 4. oktober. Der vil i perioden forekomme enkelte aftenarrangementer.


Se evt.: folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation
Menighedsrådsvalg 2016


Folkekirken er fuld af muligheder, og det er op til dig hvad den kan og skal!
Den 8. november 2016 er der valg til menighedsrådet og forud for valget afholder vi orienterings og opstillingsmøde i konfirmandstuen d. 13. september kl. 19.00.


Klik her for mere om valg og menighedsrådsarbejdet

”Gør verdens børn til Fremtidsbørn”
Sognets eftermiddag
Torsdag den 22. september kl. 14.00

Anna-Marie Lauenstein vil fortælle om hvordan Danmission arbejder med børn og deres familier: ”I Danmission rækker vi ud til de fattigste og støtter dem i at hjælpe sig selv, og vi arbejder for at skabe forandringer, der holder. Vores arbejde omfatter alle områder af børnenes opvækst og liv – både krop, sjæl og ånd.”
Formiddagskaffe i præstegården


Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2