Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden
Folkekirkens mission
SKOLER I CENTRALAFRIKA

For hundredetusindevis af børn i Centralafrika er det at komme i skole enten en stor udfordring eller en total umulighed. Den centralafrikanske befolkning har de senere år lidt under borgerkrig, og der er fare for, at en hel generation er tabt på gulvet, fordi de er blevet nægtet retten til at lære at læse og skrive.
Tæt på halvdelen af befolkningen er under 18 år, kun hver tredje over 15 år kan læse, og manglen på lærere, undervisningsredskaber og skolebygninger er stor.
Mission Afrika har derfor netop åbnet fem nye skoler i landsbyer i den vestlige del af landet, og vi håber næste år at kunne åbne endnu fem. Skolerne drives i samarbejde med forældrene, som meget gerne vil sende deres børn i skole, men indtil nu ikke har haft mulighed for det.
Uddannelse er vejen til et bedre liv, og mindre end 200 kroner kan holde et barn i skole i et helt år.
Derfor har vi brug for din hjælp.
Folkekirkens Mission i Ods og Skippinge provsti har i år valgt, at det indsamlede beløb skal gå til at støtte Mission Afrikas arbejde med at sende børn i skole i Centralafrika. Den lokale indsamling løber fra Kristi himmelfartsdag den 25. maj til 31. december 2017. Beløb kan indsættes på provstiets indsamlingskonto 0537 - 0000499013.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Kirke­bilen kører til samt­lige guds­tje­ne­ster, an­dag­ter, kon­cer­ter samt ar­ran­ge­re­de mø­der, og­så på tværs af sog­ne­græn­ser­ne.
Egen­betaling pr. gang pr. per­son: kr. 20.
Kir­ke­bi­len be­stil­les se­nest dagen før via Klint Taxi, tlf. 40 21 09 35.