Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden
Kirkebladets ansigtsløftning

Vores kirkeblads stående redaktionsudvalg har besluttet at give kirkebladet et mere tidssvarende og indbydende layout - som det allerede fremgår af bladets nye forside. Det er tanken, at det bærende foto på forsiden af bladet skifter fra nummer til nummer. Og redaktionen synes, at det skal være bladets læsere, som leverer forsidefotografierne!
Vi inviterer derfor menighederne og læserne til at deltage i en løbende FOTOKONKURRENCE. Redaktionen sætter derfor en flaske god vin (dog ikke altervin!) på højkant til udlodning til det foto, som bliver udvalgt til at pryde forsiden på et givet nummer af kirkebladet.
Hvordan gør man? Det er ganske enkelt. Tag et godt foto med et digitalt medie (kamera, smartphone, tablet e.l.) og send fotoet digitalt til e-mailadressen NA7263@outlook.com. Hvis fotografiet bliver udvalgt til offentliggørelse falder præmien til fotografen, og vedkommendes navn bliver omtalt i bladet. For fotos til det næste kirkeblad, som udkommer d. 1. november, er fristen for indsendelse allerede den 10. september.

Inddragelse af læserne som aktive deltagere i kirkebladets tilblivelse
Redaktionsudvalget vil også opfordre læsere og menighedernes medlemmer til at bidrage med ideer, input, gode forslag eller tekster til anvendelse i vores kirkeblad i et forsøg på at gøre bladet til et levende og vedkommende medie med lokal forankring. Redaktionen må dog af pladshensyn forbeholde sig retten til at udvælge, hvad der bliver bragt i kirkebladet.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Kirke­bilen kører til samt­lige guds­tje­ne­ster, an­dag­ter, kon­cer­ter samt ar­ran­ge­re­de mø­der, og­så på tværs af sog­ne­græn­ser­ne.
Egen­betaling pr. gang pr. per­son: kr. 20.
Kir­ke­bi­len be­stil­les se­nest dagen før via Klint Taxi, tlf. 40 21 09 35.