Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden
Nyt mødested for "Det grå Guld"

MENNESKER, MULIGHEDER OG FACILITETER
Vi er så heldige at Sognepræst Ann Skov Sørensen har givet tilsagn om, at vi må låne Konfirmandstuen, og den danner således som udgangspunkt rammen for mødestedet. Her er hyggeligt og dejlig plads til de første 40 mennesker. Der er desuden adgang til køkkenfaciliteter, samt en flot STORSKÆRM i fællesrummet.
Vi håber at mange i "Grå guld-gruppen", som bor eller har boet i Nr. Asmindrup, vil finde interesse i at mødes. Hvad der skal ske er op til dig og gruppen. Vil man bare sludre og drikke kaffe, vil man spille kort og drikke en øl, vil man synge, vil man tale om gamle dage i Nr. Asmindrup og måske fremtid, vil man se spændende serier på storskærmen til efterfølgende diskussion.

For at dække div. udgifter beder vi om 20 kr. til kaffekassen hver gang.
Du må meget gerne invitere andre med, som måske ikke har opdaget muligheden.
KONTAKTPERSONER: Birgit Barker, Merethe Larsen og Åse Christensen, tlf. 30665822.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Kirke­bilen kører til samt­lige guds­tje­ne­ster, an­dag­ter, kon­cer­ter samt ar­ran­ge­re­de mø­der, og­så på tværs af sog­ne­græn­ser­ne.
Egen­betaling pr. gang pr. per­son: kr. 20.
Kir­ke­bi­len be­stil­les se­nest dagen før via Klint Taxi, tlf. 40 21 09 35.