Gospelglæde i timevis

Holder du af at synge gospel? Så skal du helt bestemt med til det nordlige provstis store gospeldag i Egebjerg Kirke lørdag den 23. februar.

Vi øver sammen fra kl. 13.-19. med indlagte pauser og slutter af med en dejlig koncert kl. 19.00 for alle der har lyst. Dagens dirigent er den meget dygtige Susanne Wiig Kalvåg, der igennem en årrække har været leder af konfirmandernes gospelweekend. Til daglig er Susanne blandt andet leder af "Rungsted Gospelkor" og "Nordsjællands gospelkor".

Provstiet står for kaffe, kage og frugt ved tre-tiden. Aftensmad medbringer du selv. Arrangementet er gratis og alle der har lyst er velkomne.

Tilmelding til Michael Nissen fra Egebjerg kirke på mail: jmn@km.dk eller telefon 2424 8090.
Susanne Wiik Kalvåg er som født til at optræde. Allerede som 7 år gammel står hun regelmæssigt på scenen og synger.

- Som 14-årig starter hun i Danmarks Radios Pigekor.
- 17 år gammel danner hun jazz- og barbershopvokalgruppen, "Confetti", som optræder internationalt bl.a. i Europa og Mellemøsten.
- 19 år gammel laver hun og hendes søster, Anette Wiik Vesterager, en plade med Jan Glæsel i gruppen, "Tess".
- 21 år gammel headhuntes hun og hendes søster til popgruppen, "Kiwi & Tess", som hitter internationalt.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.