John Mogensens Svanesang
Du brokker dig og klager, si’r nu kan du ikke mer’
spekulerer så det knager, mens rynkerne bliver flere
Der er fuger i din pande
og du er begyndt at bande
siger gid Fanden havde det hele, put det hele op på skrå!

Men så smid det dog fra dig, smæk din dør, gå ud og gå.
For når du ser at græsset gror og at skoven springer ud
hvad er der så mer’ mellem dig og så din gud?
Jeg siger når du ser at græsset gror, og at skoven springer ud
hvad er der så mer’ mellem dig og så din gud?

Du spidser albuer, kridter skoene, kender ikke ordet stop
og du har ingen rest og ro, er stået lidt for tidligt op.
Du har glemt at se din kone
hun var før din lille Lone.
Sidder ikke med ved bordet, skælder ud og siger ting.

Jamen, så stands dog nu for fanden og så se dig lidt omkring
For når du ser at græsset gror og at skoven springer ud
Hvad er der så mer’ mellem dig og så din gud?
For når du ser at græsset gror og at skoven springer ud
Hvad er der så mer’ mellem dig og så din gud?

Men du styrter blot afsted uden at høre eller se;
ind i bilen, mappen med og - hov,
hvad var det der var lige ved at ske?
Du har fået så ondt i hjertet,
bare der ikke er noget galt!

på det sidste har det smertet, det’ ligesom du blev kvalt.
Det er nu og det er her, og det er her og nu det sker.
Men når du ser at græsset gror og at skoven springer ud
Hvad er der så mer’ mellem dig og så din gud?
For når du ser at græsset gror og at skoven springer ud
Hvad er der så mer’ mellem dig og så din gud?

Tekst: Ruth Mogensen
Melodi: John Mogensen
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.