Information om album
turbilleder_ikon.jpg
Navn: Sommerudflugt til Skåne 2012
Vi var 91 deltagere på sommerudflugten til Skåne (Dalby og Malmø).
Vejret var som den danske sommer med byger, som går og kommer. Men det lagde ingen dæmper på det gode humør.
Se de enkelte billeder og se beskrivelserne ved at klikke på ikonerne
Antal billeder: 10
Seneste billede tilfjet af Webmaster d. 03.09.2012
Se album
Albums > Sommerudflugt til Skåne 2012
Morgenstemning

01_t1.jpg

Dato: 03.09.2012
Tilfjet af: Webmaster
Fremvisninger: 2475

Dalby Kirke

02_t1.jpg

Dato: 03.09.2012
Tilfjet af: Webmaster
Fremvisninger: 2213

Hovedindgang

03_t1.jpg

Dato: 03.09.2012
Tilfjet af: Webmaster
Fremvisninger: 2115

Kirkebrønden

04_t1.jpg

Dato: 03.09.2012
Tilfjet af: Webmaster
Fremvisninger: 2076

Døbefont

05_t1.jpg

Dato: 03.09.2012
Tilfjet af: Webmaster
Fremvisninger: 2209

Kirkens præst

06_t1.jpg

Dato: 03.09.2012
Tilfjet af: Webmaster
Fremvisninger: 2270

Alter og prædikestol

07_t1.jpg

Dato: 03.09.2012
Tilfjet af: Webmaster
Fremvisninger: 2267

Kirkerummet

08_t1.jpg

Dato: 03.09.2012
Tilfjet af: Webmaster
Fremvisninger: 2089

På Dalby Gästis

09_t1.jpg

Dato: 03.09.2012
Tilfjet af: Webmaster
Fremvisninger: 2960

Lilla Torg

10_t1.jpg

Dato: 03.09.2012
Tilfjet af: Webmaster
Fremvisninger: 2133

Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.