Information om album
sommerudflugten2014_04.jpg
Navn: Sommerudflugt til Møn 2014
Vi var 90 deltagere, der nød det dejlige sommervejr og de mange indtryk i fulde drag.
Antal billeder: 6
Seneste billede tilfjet af Webmaster d. 25.08.2014
Se album
Albums > Sommerudflugt til Møn 2014


sommerudflugten2014_01_t1.jpg

Dato: 25.08.2014
Tilfjet af: Webmaster
Fremvisninger: 1884sommerudflugten2014_02_t1.jpg

Dato: 25.08.2014
Tilfjet af: Webmaster
Fremvisninger: 1777sommerudflugten2014_03_t1.jpg

Dato: 25.08.2014
Tilfjet af: Webmaster
Fremvisninger: 1768sommerudflugten2014_04_t1.jpg

Dato: 25.08.2014
Tilfjet af: Webmaster
Fremvisninger: 1892sommerudflugten2014_05_t1.jpg

Dato: 25.08.2014
Tilfjet af: Webmaster
Fremvisninger: 1800sommerudflugten2014_06_t1.jpg

Dato: 25.08.2014
Tilfjet af: Webmaster
Fremvisninger: 1924

Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.