Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden
Kirkens personale
Organist Arild Bjørn
Gl. nykøbingvej 160, Stårup
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 31 32 22 50
kontakt via email

Kirkesanger Lene Carla Rosenvold Merlung
Søvang 8, Klint
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 59 32 43 30
kontakt via email

Graver Graverkontoret: Tlf. 59 36 61 16
Graver: Nadja Petersen
Gravermedhjælper: Henrik Flink, Egeskovgårdvej 8, 4571 Grevinge
Kontakt via email

Kirkesekretær Doris Hjort Jakobsen
kontortid tirsdag og torsdag kl. 8.00-12.30
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Kirke­bilen kører til samt­lige guds­tje­ne­ster, an­dag­ter, kon­cer­ter samt ar­ran­ge­re­de mø­der, og­så på tværs af sog­ne­græn­ser­ne.
Egen­betaling pr. gang pr. per­son: kr. 20.
Kir­ke­bi­len be­stil­les se­nest dagen før via Klint Taxi, tlf. 40 21 09 35.