Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden
Konfirmation
Hvert år efter sommerferien er der inden undervisningens begyndelse indskrivning af nye konfirmander. Dåbsattest/navneattest medbringes. Tidspunktet offentliggøres her på hjemmesiden og i kirkebladet.

Hvis man ikke er døbt, men gerne vil konfirmeres, skal man døbes inden konfirmationen. Hvis man ikke er helt sikker på, om man vil konfirmeres, er man også velkommen til at deltage i undervisningen.

Du kan læse mere her:
Sådan foregår konfirmation
Den Danske Folkekirkes Konfirmationsritual (PDF-fil)
Læs mere om konfirmation på www.folkekirken.dk
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Kirke­bilen kører til samt­lige guds­tje­ne­ster, an­dag­ter, kon­cer­ter samt ar­ran­ge­re­de mø­der, og­så på tværs af sog­ne­græn­ser­ne.
Egen­betaling pr. gang pr. per­son: kr. 20.
Kir­ke­bi­len be­stil­les se­nest dagen før via Klint Taxi, tlf. 40 21 09 35.