Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden
Dødsfald og begravelse
Ved dødsfald kontakter man sognepræsten, som er begravelsesmyndighed i det sogn, man bor i.
Hvis afdøde var medlem af folkekirken, træffes der aftale med sognepræsten om enten begravelse eller bisættelse og det nærmere forløb.
Var afdøde derimod ikke medlem af folkekirken, tages dette som udtryk for at afdøde ikke ønsker en gejstlig medvirken.

Dødsfaldet skal anmeldes til begravelsesmyndigheden via www.borger.dk - evt. gennem en bedemand.

Aftale om gravsted og evt. pasning af dette sker ved henvendelse til graveren.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Kirke­bilen kører til samt­lige guds­tje­ne­ster, an­dag­ter, kon­cer­ter samt ar­ran­ge­re­de mø­der, og­så på tværs af sog­ne­græn­ser­ne.
Egen­betaling pr. gang pr. per­son: kr. 20.
Kir­ke­bi­len be­stil­les se­nest dagen før via Klint Taxi, tlf. 40 21 09 35.