Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden
Links
Bibelen (1)
Bibelske links
Det offentlige (3)
Links til offentlige hjemmesider
Fælleskirkelige links (2)
Links til fælleskirkelige hjemmesider
For børn (1)
Kirkelige links for de små
Kirkelige arrangementer (1)
Årlige kirkelige arrangementer
Kirkelige organisationer (3)
Links til kirkelige organisationer
Nr. Asmindrup kirke, by og omegn (2)
Hjemmesider om vores kirke, by og omegn
Om kristendom (1)
Links om den kristne kirke og tro
Stift og provsti (2)
Links for stift og provsti
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Kirke­bilen kører til samt­lige guds­tje­ne­ster, an­dag­ter, kon­cer­ter samt ar­ran­ge­re­de mø­der, og­så på tværs af sog­ne­græn­ser­ne.
Egen­betaling pr. gang pr. per­son: kr. 20.
Kir­ke­bi­len be­stil­les se­nest dagen før via Klint Taxi, tlf. 40 21 09 35.